FAQ

Otázky a odpovede týkajúce sa elektrických paralyzérov

Čo je to paralyzér? 
 
Paralyzér je ručný, batériami napájaný prístroj, ktorý vydáva elektrický prúd určený k dočasnému ochromeniu svalového a nervového systému útočníka. Nejedná sa o zbraň v pravom slova zmysle, ale o obranný prostriedok. Paralyzér má na svojom konci dva hroty, medzi ktorými prebieha elektrický prúd. Stlačením spúšte a priložením hrotov na telo útočníka vniká prúd do jeho tela (aj cez odev) a spôsobuje silnú bolesť, okamžitú dezorientáciu a stratu rovnováhy. Dochádza k narušeniu neurologických impulzov, ktoré riadia pohyb svalov. Celá akcia trvá len niekoľko sekúnd, ale môže agresora zneškodniť na mnoho minút. Aj keď je napätie extrémne vysoké (až milióny voltov), hodnota prúdu je nízka a preto nedochádza k trvalému poškodeniu. Napriek tomu je nevyhnutne nutné používať tento prostriedok opatrne a v súlade so zákonom. Paralyzéry sú považované za jedny z najúčinnejších a najrozšírenejších prostriedkov modernej sebaobrany.. 
 
 
Aké druhy paralyzérov sa najčastejšie používajú? 
 
Existujú rôzne druhy a veľkosti paralyzérov. Ich tvar je navrhnutý ergonomicky, aby dobre padli do dlane. Väčšinou platí priama úmera - čím má paralyzér viac voltov, tým je väčší a ťažší. Špeciálne tvary, ako je obušok, je možné použiť na dlhšiu vzdialenosť a udržať si tak útočníka ďalej od tela.
 
 
Je paralyzér legálny? 
 
Áno, paralyzéry sú v SR legálne a zaobstarať si ich môže každý, kto dovŕšil 18 rokov. Ich používanie sa však riadi platnými zákonmi. Treba vždy pamätať na to, že paralyzér je výhradne sebaobranným prostriedkom, a používať ho s uvážlivosťou a rozumom..
 
 
Je paralyzér smrtiaci? 
 
Rozhodne nie. Paralyzéry sú nesmrtiace obranné prostriedky, ktoré slúžia iba k dočasnému ochromeniu útočníka. Paralyzér disponuje vysokým napätím v riadok stoviek tisíc až miliónov voltov, ale len niekoľkých miliampérov prúdu (spravidla 3 mA - tzv bezpečný prúd), takže jeho použitie nespôsobuje trvalé zdravotné následky. 
 
 
Na akom princípe paralyzér funguje? 
 
Paralyzér pôsobí na svalový a nervový systém. Vyšle elektrický výboj do svalov útočníka, čo spôsobí rýchlu stratu ich energie a súčasne prerušenie neurologických impulzov, ktoré riadia svalový pohyb. Dôjde k dezorientácii a strate rovnováhy. Útočník bude niekoľko minút zmätený a pasívny. Bleskové polsekundové použitie paralyzéra spôsobí bolesť, zľaknutie a svalovú kontrakciu. Použitie po dobu 1 - 2 s privodí útočníkovi bolesť, svalovú kŕč, pocit omámenia a prípadne pád na zem. Ak necháte paralyzér účinkovať 3 sekundy a dlhšie, dôjde k strate rovnováhy (pád na zem) a svalovej kontroly, zmätenosti a dezorientácii. 
 
 
Ako sa paralyzér správne používa? 
 
Ak musíte paralyzér použiť, držte ho pevne a elektródy (hroty) namierte proti útočníkovi. Cieľovou oblasťou by mali byť partie, ktoré sú menej pohyblivé - napríklad ramená alebo bedrový kĺb. Málo vhodné je mieriť na ruku alebo pažu, ktorou môže útočník rýchlo uhnúť. 
 
 
Ako je dôležité napätie paralyzéra? 
 
Všeobecne platí, že čím je vyššie napätie (počet voltov) paralyzéra, tým je prístroj účinnejší - nie je to ale jediné meradlo efektivity. Dôležité je tiež doručenie elektrického prúdu. Paralyzér s nižším napätím, ale dobrým doručením môže byť často účinnejší ako menej kvalitný neznačkový výrobok s veľmi vysokým napätím. V našom e-shope nájdete iba najkvalitnejšie produkty, ktoré patria k absolútnej svetovej špičke. 
 
 
Dôjde pri dotyku útočníka k spätnému výboju? 
 
Nie. Elektrický prúd je absorbovaný vo svaloch a ďalej sa nešíri. Ak sa Vás útočník dotkne vo chvíli, keď na neho paralyzér pôsobí, neutrpíte spätný výboj. 
 
 
Pôsobí paralyzér aj cez oblečenie? 
 
Rozhodne áno. Všetky naše paralyzéry sú konštruované tak, aby boli efektívne cez akékoľvek bežné oblečenie. 
 
 
Pôsobí paralyzér tiež na útočníkov pod vplyvom alkoholu alebo drog? 
 
Áno, paralyzér je efektívny tiež proti útočníkom, ktorí sú pod vplyvom alkoholu alebo iných látok. Konkrétny účinok sa však niekedy môže čiastočne líšiť. 
 
 
Môže byť paralyzér použitý viackrát? 
 
Určite. Paralyzér môže byť použitý opakovane a preto je dobrým obranným prostriedkom aj proti viacerým útočníkom. Podmienkou je samozrejme dobre nabitá batéria. 
 
 
Je vhodnejší paralyzér alebo obranný sprej? 
 
Oba výrobky majú svoje výhody a nevýhody. Paralyzér možno použiť iba v úzkom kontakte s útočníkom, naproti tomu u spreja môžete dodržať bezpečnú vzdialenosť. Obranný sprej je nutné nastriekať do oblasti tváre, ale paralyzér účinkuje kdekoľvek na tele. Účinnosť spreja môže byť ovplyvnená počasím, účinnosť paralyzéra dĺžkou kontaktu. Odporúča sa používať oba prostriedky a nespoliehať len na jeden druh obrany.
Paralyzér

Elektrický paralyzér je moderný obranný prostriedok ochromujúci a zneškodňujúcí agresora silným elektrickým výbojom. Paralyzéry patria určite k najúčinnejším spôsobom sebaobrany, ochránia nielen pred útokom človeka, ale aj zvieraťa. Sú použiteľné aj cez silnú vrstvu odevu a ich účinok je možné dávkovať. Svetelný efekt a zvuk elektrického výboja paralyzéra je často dostačujúci pre odstrašenie útočníka, takže ku skutočnému použitiu ani nemusí dôjsť.

Poštovné

Doprava zdarma pre objednávky od 160 EUR

Poštovné pre ostatné objednávky už od 4 EUR

> viac informácií

Jazykové verzie